STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - RYSSLANDS HISTORIA

L.M. KAGANOVITJ OM KATYN-AFFÄREN

(Från www.katyn.ru)

Den kände ryske militärhistorikern, doktor i historievetenskap A.N. Kolesnik har till redaktionen "Sanningen om Katyn" överlämnat utdrag ur stenogram från hans personliga samtal med den f.d. medlemmen i Politbyrån vid CK VKP(b) L.M. Kaganovitj.

Allt som allt genomförde A.M. Kolesnik mellan 1985 och 1991 sex samtal med L.M. Kaganovitj kring olika historiska ämnen. Att publicera stenogrammen från dessa samtal utan betydande klipp och redigeringar ter sig omöjligt av censurskäl, inte ens i små avsnitt, eftersom Kaganovitjs direkta tal är fullt av fula ord, som karakteriserar hans inställning till det hitleristiska Tysklands ledning, till de ledande kretsarna i det borgerliga Polen och till ledarna för den "gorbatjovska" perestrojkan, och i synnerhet personligen till A.N. Jakovlev.

Datumen för historievetenskapsdoktorn A.N. Kolesniks samtal med L.M. Kaganovitj och deras varaktighet är dokumenterade av medarbetarna vid KGB SSSR, som bevakade trapphuset, där L.M. Kaganovitj bodde. Vid behov kan datumen och samtalens varaktighet fastställas mer noggrant med hjälp av arkivuppgifter, eftersom vakterna var skyldiga att registrera alla besökare i en speciell journal. Förutom det fotograferade man alla besökare med en speciell fotokamera, som automatiskt fixerade datumet och tidpunkten för filmandet.

Samtalet om Katyn-affären, under vilket L.M. Kaganovitj för första gången meddelade informationen om det exakta antalet medborgare från forna Polen, som verkligen hade blivit avrättade på sovjetisk mark under perioden november 1939 t.o.m. juli 1941, ägde rum 6 november 1985 i Moskva i L.M. Kaganovitjs lägenhet som låg på: Frunzenskaja naberezjnaja, hus 50 och varade i 2 timmar och 40 minuter, från 18:40 till 21:20. Vid samtalet närvarade Lazar Michailovitjs dotter Maja Lazarevna, som stenograferade allt som sades.

Senare visade det sig, att samtalet också hade spelats in med hjälp av speciella tekniska hjälpmedel av medarbetarna vid KGB SSSR, vilka i det tysta genomförde spaningsavlyssning av L.M. Kaganovitj. Det blev uppenbart, när A.N. Kolesnik blev uppringd av den operative KGB-medarbetaren kapten Rjazanov, vilken i en kategorisk form krävde att innehållet i det genomförda samtalet inte fick offentliggöras.

Under samtalet 6.11.1985 berättade L.M. Kaganovitj, att under våren 1940 blev den sovjetiska ledningen tvungen att fatta ett mycket svårt och svårfattat beslut om att avrätta 3.196 brottslingar bland dem som var medborgare i f.d. Polen, men, som L.M. Kaganovitj sa, att det beslutet var absolut nödvändigt i det då rådande politiska läget. Enligt Kaganovitjs vittnesmål, hade man i huvudsak dömt till avrättning polska krigsförbrytare, som hade varit inblandade i massutplåningen av tillfångatagna sovjetiska rödgardister 1920-1921, och medarbetare vid polska bestraffningsorgan, som hade sölat ner sig med brott begångna mot Sovjetunionen och den polska arbetarklassen under 1920- och 1930-talen. Förutom dem hade man även avrättat brottslingar bland de polska krigsfångarna, som hade begått svåra allmänkriminella brott på sovjetiskt territorium efter sin internering i september-oktober 1939 - gruppvåldtäkter, brottsliga överfall, mord o.s.v. (L.M. Kaganovitj sade ordagrant: "...knullarna, banditerna och mördarna..." - red. anm.).

Förutom Kaganovitj bedömde även f.d. ordföranden vid Folkkommissariernas råd V.M. Molotov i ett telefonsamtal år 1986 att antalet skjutna medborgare från f.d. Polen mellan 1939-1941 uppgick till "omkring tre tusen personer".

Den exakta siffran "3.196" polska medborgare som blivit avrättade i Sovjetunionen under åren 1939-1941 bekräftades också bestämt av den f.d. sovjetiske folkkommissarien för byggnadsindustrin S.Z. Ginzburg i ett privat samtal med A.N. Kolesnik.

S.Z. Ginzburg berättade för A.N. Kolesnik föga kända detaljer om de sovjetiska utgrävningsarbetena i Katynskogen. Enligt honom genomfördes under 1944 utgrävningarna av gravarna med de polska medborgarnas lik inte bara i Kozji Gory, utan även på minst två andra platser väster om Smolensk. Grävningsarbetena och exhumeringarna genomfördes med hjälp av särskilda byggnads- och monteringsenheter, s.k. OSMTj (ry. osobyje stroitelno-montazjnyje tjasti), som stod under S.Z. Ginzburgs operativa ledning. På grund av den långa tid som hade förflutit kunde inte S.Z. Ginzburg komma ihåg det exakta numret för denna OSMTj-enhet, men sade att den aktuella enheten hade bildats kort efter krigets inledning på basis av en av de civila byggnadsstyrelserna och att dess manskap under 1944 uppgick till omkring 200 personer. Efter exhumeringsarbetenas slut delade man ut till alla värnpliktiga i enheten - på S.Z. Ginzburgs initiativ - 1 kg choklad i egenskap av premie.

A.N. Jakovlev, medlem i centralkommitténs politbyrå, började enträget intressera sig för innehållet i samtalen mellan A.N. Kolesnik och L.M. Kaganovitj, och uppvisade samtidigt stor oro kring ett eventuellt offentliggörande av Kaganovitjs vittnesmål om Katyn-affären. I slutet av 1989, strax innan sitt framträdande vid den II:a kongressen för folkdeputerade, överlämnade A.N. Jakovlev via A.N. Kolesnik till L.M. Kaganovitj en lista bestående av tendentiöst utvalda frågor om Katyn-affären med ett förslag om att spela in hans svar på en bandspelare. Tanken var att preparera Kaganovitjs svar på ett vederbörligt sätt och bekräfta versionen om Sovjetunionens skuld i Katynmassakern genom hans auktoritativa vittnesmål. (Kaganovitj sa ordagrant: "...Hälsa den här skitstöveln, att jag har låtit dem snurra på min kuk! Jag kommer från en enkel köttstyckares familj, men har blivit medlem i centralkommittén och minister. Medan de vill att vi skall hamna tillbaka i 1914! Det som de har hittat på med Katyn - det kommer att slå tillbaka mot dem med blodiga tårar. De vill återigen få oss att hamna i konflikt med Europa. För under det senaste kriget krigade vi i själva verket inte bara med Hitler, utan med de flesta av de europeiska länderna!..." - red. anm.)

Extra nervositet hos Jakovlev och hans omgivning framkallade perspektivet av ett offentliggörande av den exakta siffran över de polska medborgare som blivit avrättade 1939-41 (3.196 pers.) och de sanna orsakerna till avrättningen. I utbyte mot att A.N. Kolesnik skulle hålla tyst om de uppgifter kring Katyn-affären, som han hade fått L.M. Kaganovitj, föreslog A.N. Jakovlev till honom att välja bland sex höguppsatta tjänster.

När A.N. Kolesnik avböjde detta förslag, så ordnade man på direktiv från A.N. Jakovlev och D.A. Volkogonov ett möte mellan honom och en representant för "kompetenta organ" vilken genomförde ett "förebyggande samtal" med honom i V.M. Falins (chef för nyhetsbyrån APN) arbetsrum. Under samtalet uttalades hot om att "sätta dit honom på lång tid", om A.N. Kolesnik skulle offentliggöra de fakta om Katyn-affären som L.M. Kaganovitj hade berättat för honom.

När det visade sig att denna åtgärd inte hade fått någon effekt, väckte man ett åtal mot A.N. Kolesnik, som slutade med att han 1993 blev avskedad från Militärhistoriska institutet.

Sergej Strygin.

18 februari 2010

(Artikeln är hämtad och översatt från http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=936)


STARTSIDAN - ARTIKLAR - BIOGRAFIER - DOKUMENT - KATYNBIBLIOTEK - LÄNKAR - FORUM - RYSSLANDS HISTORIA

Copyright © 2008 Mythcracker

Free Web Hosting