RYSSLANDS HISTORIA


Välkommen till Rysslands historia. På den här sajten kommer du att finna artiklar och avdelningar som handlar om olika skeden och händelser i detta stora lands mer än 1000-åriga historia. Historieskrivningen om Ryssland här i väst är, tyvärr får man väl säga, oftast skriven utifrån en antirysk ståndpunkt, historieförvrängningar är inte ovanliga. Den här webbsidan skall försöka råda bot på en del av alla dessa missuppfattningar.

ÄMNESFÖRTECKNING:

  • Den finska nationalmyten om Tali-Ihantala
  • Sanningen om Katynmassakern


  • RYSSLANDS HISTORIA

    Copyright © 2008-2011 Mythcracker

    Free Web Hosting