Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

RYSSLANDS HISTORIA


Välkommen till Rysslands historia. På den här sajten kommer du att finna artiklar och avdelningar som handlar om olika skeden och händelser i detta stora lands mer än 1000-åriga historia. Historieskrivningen om Ryssland här i väst är, tyvärr får man väl säga, oftast skriven utifrån en antirysk ståndpunkt, historieförvrängningar är inte ovanliga. Den här webbsidan skall försöka råda bot på en del av alla dessa missuppfattningar.

ÄMNESFÖRTECKNING:

  • Den finska nationalmyten om Tali-Ihantala
  • Sanningen om Katynmassakern


  • RYSSLANDS HISTORIA

    Copyright © 2008-2011 Mythcracker